ประกาศิตหัวใจ ซย่าฉีลา

ISBN:

Published: December 2010

Paperback

216 pages


Description

ประกาศิตหัวใจ  by  ซย่าฉีลา

ประกาศิตหัวใจ by ซย่าฉีลา
December 2010 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 216 pages | ISBN: | 4.24 Mb

เมือดวงจันทรฉายแสงกระจางฟา ขอวิงวอนใหปาฏิหาริยบังเกิด เทพจันทรารับฟัง ดลใหคำอธิษฐานเปนจริง โชคชะตาจากสวรรคพลิกผันในบัดดล.....เขาเสียนจินคืออองสิบสามผูไดรับความโปรดปรานจากองคจักรพรรดิมากทีสุด อยากไดอะไรกตองได ไมจำเปนตองเอยปากกมีคนนำทุกอยางมาประเคนใหMoreเมื่อดวงจันทร์ฉายแสงกระจ่างฟ้า ขอวิงวอนให้ปาฏิหาริย์บังเกิด เทพจันทรารับฟัง ดลให้คำอธิษฐานเป็นจริง โชคชะตาจากสวรรค์พลิกผันในบัดดล.....เขาเสียนจิ้นคืออ๋องสิบสามผู้ได้รับความโปรดปรานจากองค์จักรพรรดิมากที่สุด อยากได้อะไรก็ต้องได้ ไม่จำเป็นต้องเอ่ยปากก็มีคนนำทุกอย่างมาประเคนให้ ความยากลำบากน่ะหรือ ฮึ!

ชั่วชีวิตนี้คนอย่างเขาไม่มีทางยุ่งเกี่ยวกับคำสามคำนั้นหรอกแต่แล้วเรื่องพิสดารก็บังเกิดขึ้นภายในชั่วข้ามคืนเมื่อเขาตื่นขึ้นมาพบว่าจู่ๆ ตนเองกลายเป็นทาสที่กำลังจะถูกนำตัวไปขาย ซ้ำร้ายยังไม่มีใครเชื่อว่าเขาเป็นท่านอ๋องผู้สูงศักดิ์อีกนี่จะได้อย่างไรกัน ตั้งแต่เกิดมาร่างกายล้ำค่าของเขายังไม่เคยถือสิ่งของที่หนักกว่าตะเกียบด้วยซ้ำ จะให้เขายอมเสื่อมเสียเกียรติและศักดิ์ศรีสัมผัสงานหยาบช้าของพวกทาสอย่างนั้นหรือEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ประกาศิตหัวใจ":


quaidelices.com

©2009-2015 | DMCA | Contact us